Evropský parlament přijal nová pravidla pro vodíkové plnicí stanice a lodní paliva na bázi vodíku

Evropský parlament formálně schválil přijetí nového nařízení, které stanovuje povinnost zřízení vodíkových plnicích stanic každých 200 km podél hlavních silnic EU (TEN-T) a v městských uzlech do roku 2031 s názvem AFIR. Parlament také schválil nařízení, které zavazuje provozovatele velkotonážních lodí nad 5000 tun snižovat od roku 2025 vypouštěné emise každoročně o 2 % s cílem redukce emisí o 80 % do roku 2050 v porovnání s rokem 1990. Většina lodí bude také nucena od roku 2030 při kotvení využívat pouze elektřinu z pevniny v hlavních přístavech EU. V neposlední řadě budou muset provozovatelé lodí splnit do roku 2034 spotřebu přibližně 1 % obnovitelných paliv nebiologického původu, přičemž cíl může být navýšen v roce 2031 až na 2 %. 

Německá společnost HH2E získala financování pro projekt výroby obnovitelného vodíku v Lubminu

Německá společnost HH2E, která se zabývá rozvojem zelených energetických projektů, získala finanční prostředky pro dokončení první fáze plánovaného gigawattového vodíkového projektu v Lubminu – přístavní oblasti na severovýchodě Německa. Společnost HH2E, která pracuje na 15 identických projektech v zemi, předpokládá dosažení finálního investičního rozhodnutí (FID) do tří měsíců a stavbu započne ještě v letošním roce. 

ČEPRO otevřelo svojí první vodíkovou plnicí stanici, která přispěje k dalšímu rozvoji udržitelné mobility

20. 6. 2023 byla otevřena první vodíková plnicí stanice společnosti ČEPRO. Umístěná ve skladu Mstětice u Prahy, tato inovativní stanice bude sloužit jako multifunkční zařízení, které plní vozidla, provádí výzkum a testování, a to v komerční, odborné a akademické sféře. Tento krok směrem k udržitelné dopravě pomáhá dosáhnout cílů Evropské unie a posiluje pozici České republiky v oblasti čistších a ekologičtějších energetických řešení.

Nová legislativa EU stanovující definici obnovitelného vodíku vejde brzy v platnost

Evropská unie se připravuje na vstup dvou aktů v přenesené pravomoci v platnost.  Ty definují, za jakých podmínek lze vyrábět obnovitelný vodík v rámci takzvaných obnovitelných paliv nebiologického původu (RFNBO). Po čtyřměsíčním období přezkumu ze strany Rady EU a Evropského parlamentu, během něhož nebyly vysloveny žádné námitky, budou tyto dva právní předpisy brzy závazné, a to jakmile budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Státy Evropské unie podporují projekt vodíkovodu spojující severní Afriku se střední Evropou

Německo, Itálie a Rakousko vyjádřily podporu vodíkovodu SoutH2, jehož cílem je přepravovat čtyři miliony tun vodíku ročně ze severní Afriky do Německa přes Itálii a Rakousko. Tato iniciativa vedená čtyřmi provozovateli plynárenských sítí je v souladu s cílem Evropské unie diverzifikovat dodávky energie a zvýšit energetickou bezpečnost. Projekt zahrnuje změnu využití stávajících plynovodů a má potenciál přispět k dosažení cíle EU dovážet do roku 2030 deset milionů tun obnovitelného vodíku ročně.

Čínská dominance ve výrobě elektrolyzérů by měla skončit, EU zvyšuje výrobní kapacity

Nová data Mezinárodní energetické agentury (IEA) naznačují, že pokud se očekávaným způsobem do roku 2030 zvýší výrobní kapacity EU a jiných částí světa, současná podoba čínské dominance ve výrobě velkých elektrolyzérů skončí. 

Ve východním Německu byl schválen vodíkový projekt elektrolyzérového koridoru na výrobu obnovitelného vodíku

Německý vodíkový projekt nazvaný "Doing Hydrogen" energetické společnosti Enertrag má za cíl využít větrnou energii k výrobě vodíku a začlenit ho do stávající plynové infrastruktury ve východním Německu. S povolením od Federálního ministerstva hospodářství a ochrany klimatu (BMWK) zahájit předběžnou implementaci má tento projekt značný potenciál výrazně ovlivnit možnosti výroby vodíku v regionu.

Evropská vodíková banka a iniciativa H2Global spojily své síly za účelem rozvoje vodíkového hospodářství

Německo plánuje rozšířit svou mezinárodní iniciativu pro nákupy vodíku, H2 Global, na všechny členské státy EU a spojit tak tuto iniciativu s projektem Evropské vodíkové banky. Členské státy, včetně České republiky, tak budou mít možnost se zúčastnit vodíkových tendrů H2 Global. Součástí rozšíření je i příslib dodatečného financování ve výši 1 miliardy EUR. Tato kooperace tak přináší významné příležitosti pro Českou republiku a její vodíkový sektor.

Namibie novou dohodou pokročila v projektu obnovitelného vodíku v hodnotě 10 miliard USD

Spolupráce Namibijské vlády se společností Hyphen Hydrogen Energy představuje zásadní milník v úsilí země o udržitelná energetická řešení. Díky svému obrovskému potenciálu obnovitelných zdrojů energie a strategickým partnerstvím se Namibie snaží zaujmout pozici předního centra obnovitelných zdrojů energie na africkém kontinentu. Projekt komplexu na výrobu obnovitelného vodíku a čpavku má potenciál transformovat ekonomiku země, vytvořit tisíce pracovních míst a podpořit její cíle v oblasti energetické nezávislosti.

Společnost Neom úspěšně dosáhla konečného investičního rozhodnutí (FID) pro svůj komplex na obnovitelný vodík a společně s partnery projektu uzavřela finanční dohody v hodnotě 8,4 miliardy USD

Ambiciózní saúdskoarabská společnost Neom na výrobu obnovitelného vodíku a čpavku dosáhla významného milníku, když dokončila své financování a zajistila si klíčová obchodní partnerství. Projekt, který se má stát první vodíkovou iniciativou na světě s gigawattovým výkonem, nedávno dosáhl fáze konečného investičního rozhodnutí. Díky dohodám v hodnotě 8,4 miliardy USD podepsanými mezi partnery projektu a několika věřiteli má Neom přinést revoluci v oblasti obnovitelných zdrojů energie.