Francie představila balíček provozních dotací ve výši 4 miliard eur na obnovitelný vodík

Francie představila návrh podrobností nadcházejících tendrů, které mají hodnotu 4 miliard eur na investiční pomoc a provozní dotace na podporu výstavby 1 GW kapacity elektrolyzérů během následujících tří let. Francie plánuje vyrábět vodík z elektřiny z obnovitelných zdrojů a z jádra. Země zároveň ohlásila, že projekty produkující nízkouhlíkový vodík pomocí zachycování a ukládání oxidu uhličitého nebudou oprávněny k dotacím.

Skladování vodíku jakožto klíč k udržitelné elektřině ve Velké Británii

Změna energetického mixu Velké Británie směrem k nízkouhlíkové ekonomice vyžaduje řešení pro ukládání energie z obnovitelných zdrojů. Studie Královské společnosti (Royal Society) ukazuje, že sezónní skladování vodíku sehraje klíčovou roli v budoucím energetickém systému. 

Vodíkové technologie se rozvíjejí v Moravskoslezském kraji – Ostrava je na cestě k rozmachu vodíkové mobility

Moravskoslezský kraj a zejména jeho krajské město Ostrava se stávají průkopníky v oblasti vodíkových technologií a vodíkové mobility. Od instalace první veřejné vodíkové plnicí stanice až po plány na výstavbu fotovoltaické elektrárny s elektrolyzérem pro výrobu obnovitelného vodíku, kraj se angažuje v ekologické a technologicky pokročilé energetice.

Vývoj elektrolyzérů jakožto klíčových technologií pro uhlíkovou neutralitu vodíkového hospodářství

Evropská Komise stanovila ambiciózní cíle pro výrobu obnovitelného vodíku v rámci EU. Ten lze dle legislativy vyrobit jen elektrolýzou. Elektrolyzéry, zařízení schopná produkovat vodík a kyslík z vody pomocí elektrického proudu, se staly prioritou v diskusích o rychlém rozvoji vodíkových technologií s nulovými emisemi. Avšak k úspěšnému přechodu na obnovitelný vodík bude nezbytné postupně vylepšovat elektrolyzéry celo systémově. Cílem je obecně zvyšování elektrické účinnosti, snižování investiční náročností a dosahování vysoké životnosti celého systému. Jako příklad lze uvést vývojové aktivity společností Hysata, HydrogenPro či ITM Power. Firem, které se vývojem nové generace elektrolyzérů zaobírají, je ale daleko více. 

Po světě se objevuje stále více podzemních nalezišť vodíku

O existenci vodíku, který se v čisté podobě či v kombinaci s dalšími plyny nachází v geologických strukturách po celé planetě jste již možná slyšeli. Výzkumné aktivity bohatých nalezišť tohoto plynu jsou již v plném proudu. Může být ale přírodní vodík, opravdu průlomem k cestě za bezemisní ekonomikou? 

Ford ve spolupráci s Ballard Power Systems vyvíjí kamion s palivovými články na vodík

Společnost Ford Trucks uzavřela partnerství s kanadskou firmou Ballard Power Systems, aby společně vyvinuly verzi nákladního elektrického vozidla s vodíkovými palivovými články (FCEV) na základě modelu F-Max s nosností 44 tun. Tato spolupráce by měla do budoucna rozšířit paletu nabízených vodíkových kamionů od celé řady velkých výrobců. 

V USA probíhá diskuse o pravidlech pro výrobu obnovitelného vodíku

Diskuse ohledně pravidel pro výrobu obnovitelného vodíku v USA dosáhla klíčového bodu. 

Podobně jako v případě Evropy i v USA se v debatě objevuje otázka adicionality (využívání pouze nových zdrojů energie) a časové korelace (spotřeby elektřiny v elektrolyzéru v době její výroby). Vláda se proto snaží najít kompromisní řešení, které by spojilo ekologické cíle s ekonomickými potřebami. Do konce měsíce má Ministerstvo financí USA oznámit novou definici čistého vodíku, která stanoví pravidla, jimiž se musí výrobci řídit, aby mohli žádat o daňové úlevy.

Německá vláda schválila novou vodíkovou strategii

Ve středu 26. července 2023 schválila německá vláda aktualizovanou národní vodíkovou strategii, která zdvojnásobila domácí cíl pro kapacitu elektrolyzérů na rok 2030 z 5 GW na 10 GW. Tato strategie je klíčovým nástrojem pro dosažení uhlíkové neutrality do roku 2045. Přestože aktualizace předpokládá zvýšení plánované domácí výroby vodíku, očekává se, že poptávka po vodíku v Německu dosáhne v roce 2030 95-130 TWh, přičemž 50-70% poptávky bude pokryto dovozem tohoto energetického nosiče ve formě derivátů.

Evropská unie poskytla 3,6 miliardy eur na nízkoemisní projekty – více než polovina je věnována projektům spjatých s obnovitelným vodíkem

Evropská komise nedávno oznámila, že v rámci třetí výzvy Inovačního fondu EU investuje 3,6 miliardy eur do 41 projektů zaměřených na nízkouhlíkové technologie. Více než polovina těchto projektů je věnována výrobě a využití obnovitelného vodíku, jeho derivátům, jako jsou methanol a amoniak, a rozšiřování výroby elektrolyzérů a palivových článků. Prostřednictvím Inovačního fondu, podpořeného příjmy z Evropského systému pro obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), se tyto projekty chystají akcelerovat rozvoj vodíkových technologií, aby přispěly k udržitelné budoucnosti Evropy a snížení emisí skleníkových plynů. Očekává se, že tyto projekty budou plně funkční do roku 2030 a přispějí k úspoře až 221 milionů tun emisí CO2 během prvních 10 let jejich provozu. 

Bosch startuje sériovou výrobu palivových článků a investuje do vodíku

Německá společnost Robert Bosch GmbH začala sériovou výrobu palivových článků a vstupuje tak naplno do éry vodíku s ambiciózním cílem dosáhnout prodeje vodíkových technologií v hodnotě 5 miliard eur do roku 2030. Moduly budou vyráběny v jejich závodě ve Stuttgartu-Feuerbachu a budou dodávány americké společnosti Nikola, která je výrobcem vodíkových nákladních vozidel. Kromě výroby palivových článků plánuje Bosch také vyrábět vodíkové spalovací motory a elektrolyzéry.