Clean Hydrogen Partnership alokuje přes 100 milionů eur do výzkumu a vývoje v oblasti vodíkových technologií

Dne 17. ledna 2024 představilo Clean Hydrogen Partnership, evropská instituce zaměřená na výzkum a inovace v oblasti technologií vodíku a palivových článků, ambiciózní výzvu na výzkum v oblasti vodíku. Tato iniciativa, podpořená finanční částkou 113,5 milionu eur z programu Horizon Europe, zaměřená na výzkum a inovace, se stává klíčovým krokem směrem k rozvoji vodíkové ekonomiky.

IEA: Rozvoj vodíkového hospodářství jako cesta k dekarbonizaci a energetické bezpečnosti

Na podzim 2023 vydala Mezinárodní energetická agentura (IEA) již svou třetí Globální zprávu o vodíku (Global Hydrogen Review, GHR23). Analýza hodnotí postup v rozvoji vodíkového hospodářství ve světě v roce 2022 a předkládá predikce vývoje v oblasti vodíku do roku 2030.

Česko a Sasko podepsaly dohodu o spolupráci v oblasti vodíku

Česká republika a Sasko posilují spolupráci v oblasti vodíkové infrastruktury. Ministři Jozef Síkela a Martin Dulig s Wolframem Güntherem – podepsali ve čtvrtek 11. ledna 2024 v Drážďanech dohodu o společném záměru, které zdůrazňuje přeshraniční propojení vodíkové infrastruktury. Tato spolupráce zahrnuje transformaci stávajících plynovodů a aktivní účast německých a českých firem a výzkumných institucí. Oba státy považují vodík za klíčový zdroj energie při přechodu na udržitelné hospodářství.

Belgie zahajuje předsednictví v Radě EU. Vodík vnímá jako jednu z priorit energetiky

Belgické předsednictví v Radě EU, započaté 1. ledna 2024, se zavázalo k podpoře mezinárodního obchodu vodíkem a jeho deriváty. Během svého předsednictví bude Belgie klást důraz na vytvoření certifikačního systému a obchodních platforem s cílem zajištění transparentnosti a stimulace investic do vodíku. V roce 2023 byla Belgie jednou z prvních zemí, která přijala legislativu upravující provoz vodíkové distribuční soustavy.

Amazon a Plug Power spouští výrobu obnovitelného vodíku v rámci dekarbonizace do roku 2040

Amazon připravuje projekt na výrobu a využití obnovitelného vodíku přímo ve svých distribučních centrech. Projekt připravuje ve spolupráci s americkou firmou Plug Power, která se specializuje na vývoj systémů vodíkových palivových článků. První elektrolyzér bude instalován v logistickém centru v Auroře, v Coloradu.

Unijní instituce uzavřely jednání k dekarbonizačnímu balíčku pro trh s plyny

8. prosince 2023 dosáhly unijní instituce politické dohody u nařízení o vnitřním trhu s plyny z obnovitelných zdrojů, se zemním plynem a s vodíkem. Společně s tím došlo již na konci listopadu ke shodě nad směrnicí o společných pravidlech pro vnitřní trh s plyny z obnovitelných zdrojů, se zemním plynem a vodíkem. Oba právní akty jsou součástí dekarbonizačního balíčku pro trh s plyny. Mezi klíčové výsledky balíčku lze zařadit stanovení definice nízkouhlíkového vodíku, včetně požadavku, aby Evropská komise do 12 měsíců od publikace směrnice vydala akt v přenesené pravomoci k metodologii výroby nízkouhlíkového vodíku.

Vodíkové projekty letos narostly ve světě o 35 % navzdory makroekonomickým překážkám

Analýza více než 1 400 velkých projektů v oblasti vodíku ukazuje, že globální vodíková ekonomika výrazně expanduje, přestože čelí výzvám způsobeným růstem úrokových sazeb a omezujícími dodavatelskými řetězci. Report Hydrogen Insights 2023 December Update, vytvořený poradenskou společností McKinsey & Company společně s organizací Hydrogen Council, přináší nejnovější informace o celosvětovém vývoji na poli vodíkového hospodářství. Hodnota celosvětového projektového portfolia vzrostla na 570 miliard USD, což představuje nárůst o 35 % od počátku roku.

Do provozu byl uveden největší evropský závod na výrobu vodíkových palivových článků

Symbio, společný podnik společností Forvia, Michelin a Stellantis, otevřel ve francouzském regionu Auvergne-Rhône-Alpes, gigafactory SymphonHy. Jedná se o největší továrnu na výrobu vodíkových palivových článků v Evropě. SymphonHy je integrována do strategického průmyslového a technologického projektu HyMotive, podporovaného Evropskou unií a francouzskou vládou prostřednictvím programu Významné projekty společného evropského zájmu (IPCEI). Společnost Symbio, která v roce 2019 měla 50 zaměstnanců, nyní zaměstnává přes 750 lidí s očekáváním vytvoření dalších 1 000 pracovních míst právě díky projektu HyMotive.

Toyota chystá v rámci rozvoje vodíkových technologií otevření Hydrogen Factory Europe

Toyota Motor Europe (TME) chystá otevřít Hydrogen Factory Europe, lokální obchodní provoz s cílem harmonizovat komerční přístup k vodíkovým technologiím a systémům. Tato operace, zahrnující vývoj, výrobu, prodej a servis, je klíčovým prvkem ambiciózní strategie japonské automobilky pro dosažení uhlíkové neutrality v Evropě již do roku 2040, tedy o deset let dříve, než je celosvětový cíl této nadnárodní společnosti palivových článků od Toyoty, plánovaná na komercializaci v roce 2026, nabídne delší životnost, výrazně zvýšený dojezd vozidel a výrazné snížení nákladů.

Evropská komise vydala nový seznam klíčových projektů v rámci naplnění realizace Zelené dohody pro Evropu

Evropská komise představila nový seznam klíčových energetických projektů podle revidovaného nařízení o Transevropských sítích pro energii (TEN-E). Seznam zahrnuje Projekty společného zájmu (PCIs) a Projekty vzájemného zájmu (PMIs), s důrazem na elektrickou energii, větrné elektrárny a vodíkové projekty. Česká republika se podílí na dvou vodíkových projektech v rámci středovýchodní a jihovýchodní Evropy. Seznam nyní čeká na schválení Evropským parlamentem a Radou EU, s cílem rychlé implementace projektů.