NET4GAS: Česko a Bavorsko prohloubily spolupráci na rozvoji vodíkového hospodářství

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela podepsal s bavorským ministrem hospodářství Hubertem Aiwangerem společné prohlášení o česko-bavorské spolupráci v oblasti vodíku. V podepsaném dokumentu obě strany ocenily spolupráci provozovatelů přepravních soustav na německé i české straně a jejich společné úsilí při přípravě žádosti o status projektu společného zájmu  (Project of Common Interest - PCI) pro Česko-německý vodíkový propoj (CGHI), Středoevropský vodíkový koridor (CEHC) a SunsHyne koridor. Všechny tři projekty, jichž je NET4GAS zakládajícím členem, jsou součástí vize Evropské vodíkové páteře (EHB), která určila klíčové koridory pro dodávky vodíku.

SZÚ a VUT otevřeli první českou akreditovanou zkušebnu souladu střídačů

Ústav elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FEKT VUT) ve spolupráci se Strojírenským zkušebním ústavem (SZÚ) představil ve čtvrtek 18. dubna novinku. Za přítomnosti zástupců státní správy, českých a slovenských provozovatelů distribučních soustav, oborových asociací, zástupců distributorů střídačů a realizačních firem bylo slavnostně otevřeno první tuzemské akreditované zkušební pracoviště pro ověření souladu střídačů s požadavky české elektrizační soustavy. Komerčně nabízená služba podpoří její spolehlivost, uživatelskou bezpečnost a využijí ji zejména společnosti zabývající se výrobou fotovoltaických střídačů a jejich distribucí v ČR.

GasNet spojil síly ve výrobě vodíku s německým Graforce

Plynárenská skupina GasNet spojila síly s evropským lídrem ve vodíkových technologiích využívajících plazmu, německou společností Graforce. Plynaři podepsali s kolegy z Berlína společné memorandum o spolupráci v oblasti výroby vodíku prostřednictvím plazmové pyrolýzy. Ta je cestou, jak z dostupných surovin vyrábět čistý vodík za konkurenceschopnou cenu.

Firmy Stiesdal Hydrogen a Danfoss podepsaly obchodní dohodu o výrobě vodíkového elektrolyzéru

Dohoda signalizuje připravenost společností Stiesdal Hydrogen a Danfoss představit svou nejnovější inovaci na globálním trhu: pokročilé řešení vodíkového elektrolyzéru založené na konstrukci výměníku tepla. Obě společnosti společně vyvinuly nové a škálovatelné řešení pro hlavní součást elektrolyzéru Stiesdal Hydrogen, takzvaný elektrolyzér. Spojením silných stránek těchto dvou společností se společnosti Danfoss a Stiesdal Hydrogen staví k tomu, aby zvýšily kapacitu elektrolyzéru v souladu s rostoucí potřebou společnosti po vodíku, získaného ekologickou cestou.

ORLEN získal akreditaci pro testování vodíku v automobilové kvalitě

Laboratoř rafinérských produktů v Trzebinii, patřící ORLEN Laboratorium, se stala první institucí v Polsku a třetí ve světe, která získala akreditaci pro pokročilý výzkum vodíku v automobilové kvalitě. Pozitivní hodnocení polského akreditačního centra je pro výrobce vodíku, společnost ORLEN Południe, zásadní. V roce 2024 plánuje ORLEN Laboratorium získat akreditaci také pro svou druhou laboratoř – ve Włocławku, kde brzy bude spuštěn vodíkový Hub.

Studie SP ČR: Česká republika se musí důkladněji chystat na nástup vodíkové ekonomiky

V únoru Svaz průmyslu a dopravy ČR představil studii Připravenost České republiky na vodíkové hospodářství, jejímž partnerem je společnost ORLEN Unipetrol, a kterou zpracovala společnost PwC. Cílem studie je navázat na aktualizaci vodíkové strategie a probíhající odborné diskuse k vodíku a přinést konkrétní doporučení nad rámec existujícího legislativního a regulačního rámce.

Rozhovor s Lukášem Polákem z ÚJV ŘEŽ k projektu Regionální vodíkové vlaky na českých železnicích (RegioHyt)

Projekt Regionální vodíkové vlaky na českých železnicích (TO01000324) je založen na bilaterální spolupráci mezi českým konsorciem a společností SINTEF. Cílem projektu je analýza českých železničních tratí a lokalizování oblastí, kde by vodíkové vlaky byly technickým, ekonomickým a environmentálním řešením výhodnějším oproti jiným technologiím. Výsledná projektová studie shromáždí počáteční údaje, zejména z neelektrifikovaných tratí, kde je provozována naftová souprava. Prostřednictvím metodiky a softwaru vyvinutého norským výzkumným institutem SINTEF bude provedena technickoekonomická analýza vybraných regionálních tratí a porovnání jednotlivých pohonů vlaků (nafta, baterie, vodík a hybrid). Výsledky umožní identifikovat preferované oblasti s příznivými technologickými, ekonomickými a environmentálními předpoklady pro nasazení vodíkových vlaků, které v budoucnu mohou nahradit dieselové soupravy. Přinášíme vám rozhovor se zástupcem hlavního řešitele projektu, Lukášem Polákem ze společnosti ÚJV Řež.

VŠCHT Praha je koordinátorem evropského projektu HyAcademy.EU zaměřeného na vzdělávání v oblasti vodíkových technologií

Plány Evropské unie odhadují, že do roku 2030 bude v evropském vodíkovém průmyslu přímo zapotřebí 180 000 kvalifikovaných pracovníků. Vodíková cestovní mapa Evropy od Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking předpokládá více než jeden milion (přímá a nepřímá zaměstnanost), včetně širšího odvětví vodíkové energetiky. 

GasNet vstoupil do vodíkového klastru na severní Moravě

Moravskoslezský kraj patří k průkopníkům vodíkových technologií v České republice. Vzniká tady komplexní projekt vodíkového údolí, který řeší výrobu, distribuci i konkrétní využití tohoto obnovitelného zeleného plynu v průmyslu nebo dopravě. Ke klastru se připojil i největší český distributor plynu, skupina GasNet.

FNM a Alstom představují první vlak poháněný vodíkem pro Itálii

V loňském roce byl v Itálii uveden vlak Coradia Stream na vodíkový pohon od společnosti Alstom. Vývoj, certifikace, výroba a testování proběhly v závodech Savigliano a Vado Ligure, vývoj signalizačního systému v Boloni. Alstom Czech Republic vyrábí klíčovou komponentu a v České Lípě se zpracovává vozová skříň pro napájecí vůz generující energii pro celou soupravu. Coradia Stream na vodíkový pohon je vhodná udržitelná alternativa k vlakům, které využívají fosilní paliva a jezdí po neelektrifikovaných tratích. Vlak s kapacitou 260 míst nabízí komfort a tiché cestování s dojezdem přes 600 km a splňuje evropský cíl eliminace emisí CO2 do roku 2050.