Přírodní vodík jako potenciální nový zdroj energie? 

Poslední měsíce se nesou ve znamení entuziastických zpráv ohledně nových nalezišť přírodního vodíku. Ještě donedávna se přitom předpokládalo, že přírodní vodík se v zemské kůře téměř nevyskytuje. Ložiska, kde se vodík ve velkých poměrech k dalším plynům nachází, jsou rozesety všude po světě, jmenovitě lze zmínit objevy ve Španělsku, Francii, Mali nebo v Austrálii. Ekonomická relevance nalezených ložisek vodíku ale stále není potvrzena a je tak možné, že vodík nakumulovaný pod zemí nepůjde těžit v potřebném objemu. 

Českým firmám i univerzitám jsou dveře nizozemského vodíkového ekosystému otevřené  

V prvním březnovém týdnu proběhl webinář Vodíkové hospodářství a obchodní příležitosti na nizozemském vodíkovém trhu, který HYTEP uspořádal spolu s nizozemskou kanceláří CzechTrade. Cílem bylo seznámit české firmy s aktuální situací v oblasti vodíkového hospodářství v Nizozemsku a poskytnout jim informace o tamních obchodních a investičních příležitostech. Na webináři mj. zaznělo, že české firmy mohou využít některý z nástrojů podpory rozvoje vodíkového hospodářství nizozemské vlády. Naše kolegyně Šárka Cabadová Waisová představila, v rámci prezentace „Situace v České republice v oblasti vodíkového hospodářství“, proč můžeme očekávat, že se bude rozvíjet využití vodíku v EU a v čem je zajímavé nizozemské vodíkové hospodářství, a co může nabídnout českým firmám. 

Od plynu k vodíku. Německo připravuje výstavbu nových elektráren 

V únoru 2024 zveřejnila německá spolková vláda, že dosáhla dohody o nové spolkové strategii na výstavbu elektráren. Strategii by měla v létě schválit vláda. Dokument má již nyní podporu všech relevantních ministerstev. Podle nové strategie plánuje Německo vybudovat několik nových plynových elektráren v režimu „H2-ready“. Pro Berlín není výstavba H2-ready elektráren novinkou; firma EnBW dokončila nedávno tři H2-ready plynové elektrárny (Stuttgart-Münster, Albach/Deizisau a Heilbronn). 

Pilotní aukce Evropské vodíkové banky

Evropská komise zveřejnila 19. února 2024 informace o první pilotní aukci Evropské vodíkové banky (EHB) pro výrobu obnovitelného vodíku. EHB byla zřízena jako investiční schéma pro obchodování s vodíkem. Další aukce je plánována na podzim 2024. Pro pilotní aukci bylo v rámci Inovačního fondu EU alokováno 800 milionů eur, které mají být poskytovány úspěšným projektům, resp. žadatelům jako fixní příplatek na každý kilogram vyrobeného a certifikovaného obnovitelného vodíku po dobu deseti let.

Seminář „Obchodní příležitosti na nizozemském vodíkovém trhu“

HYTEP ve spolupráci s kanceláří CzechTrade v Nizozemsku pro vás připravil Online seminář "Vodíkové hospodářství a obchodní a investiční příležitosti na nizozemském trhu". Podrobnosti k semináři a odkaz k přihlášení na seminář naleznete na konci tohoto textu. V této aktualitě se pokusíme představit, proč by české firmy mohl zajímat rozvoj vodíkového hospodářství v Nizozemsku a jaké obchodní příležitosti nabízí nizozemský vodíkový trh?

O krok blíž k vodíku: Rada a Evropský parlament dosáhly předběžné dohody o Aktu o průmyslu pro nulové čisté emise

V prvním únorovém týdnu nejen že Evropská komise zveřejnila sdělení vyzývající členské státy k urychlení dekarbonizace, ale bylo i veřejně potvrzeno dosažení shody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně znění nařízení o průmyslu pro nulové čisté emise (NZIA, Net-Zero Industry Act). Co NZIA přináší a jaký má význam pro rozvoj vodíkového hospodářství?

Vodík součástí dekarbonizačních ambicí Evropské komise v rámci 90% snížení emisí do roku 2040

Dne 6. února 2024 zveřejnila Evropská komise (EK) sdělení „Securing our future“ (COM/2024/63 final), které se týká dekarbonizace v zemích EU. Komise doporučila, aby EU snížila emise skleníkových plynů o 90 % do roku 2040 ve srovnání s úrovní emisí v roce 1990 (tzv. „Cíl 2040“). Valnou část sdělení pak EK věnuje návrhům, jak mají členské státy postupovat při naplňování tohoto cíle. V následujícím článku představíme úvahy EK spojené s naplněním Cíle 2040 a postavení vodíku ve sdělení.

Automobilová společnost Stellantis rozšiřuje výrobu vodíkových dodávek

Společnost Stellantis Pro One na konci ledna 2024 oznámila rozšíření své nabídky užitkových vozidel s palivovými články o výrobu středně a velkých dodávek ve svých výrobních továrnách v Hordainu ve Francii a v Gliwicích v Polsku. Novou řadu vozidel nabízí Stellantis v různých variacích od verze se spalovacími motory, s bateriemi nebo verzi s palivovými články na vodík, které slouží jako prodlužovač dojezdu. Modely s palivovými články mají oproti bateriovým verzím vyšší dojezd v rozmezí od 400 do 500 kilometrů na jedno naplnění a doplnit palivo zvládnou za 5 minut.

Přehled dotačních příležitostí 2024: VODÍK

Klimatické závazky České republiky a Evropské unie a snaha posílit národní i evropskou energetickou bezpečnost vedly česká ministerstva k vypsání několika dotačních a grantových výzev, které budou otevřeny v roce 2024. Tyto výzvy jsou zaměřeny na podporu výroby obnovitelného vodíku, vodíkových plnicích a dobíjecích stanic a nákup bezemisních vozidel. Analytický tým HYTEP pod vedením Jana Sochora připravil v dokumentu pod názvem „Přehled dotačních příležitostí pro vodík na rok 2024“ (členové HYTEP mají dokument v plném znění k dispozici ve členské sekci) shrnutí základních informací o jednotlivých výzvách. Zaměřili jsme se nejen na termíny a obsah výzev, ale pokusili jsme se srovnat výhody a nevýhody jednotlivých výzev. Vedle uvedeného jsme se také zaměřili na to, kdo se může o podporu ucházet a jaké výdaje výzva připouští.

Evropská rada a Parlament uzavřely předběžnou dohodu o emisních normách pro těžká nákladní vozidla

Ve čtvrtek 18. ledna 2024 dosáhli vyjednavači Evropské rady, Evropského parlamentu a Evropské komise prozatímní politické dohody k návrhu nařízení o emisních normách CO2 pro těžká nákladní vozidla (HDV). Cílem navrhovaného nařízení je dále snižovat emise CO2 v silniční dopravě a stanovit nové cíle pro roky 2030, 2035 a 2040.