Systematická podpora vodíku: Spolková vláda Německa podpořila zákon k zrychlení výstavby vodíkové infrastruktury

Systematická podpora vodíku: Spolková vláda Německa podpořila zákon k zrychlení výstavby vodíkové infrastruktury

Německý vládní kabinet podpořil ve středu 29. 5. 2024 na federální úrovni zákon (tzv. Hydrogen Acceleration Act), který cílí na výrazné zrychlení výstavby vodíkové infrastruktury prostřednictvím zrychleného stavebního řízení. Zákon se vztahuje na elektrolytickou výrobu vodíku (z vody), vodíkové plynovody, skladiště vodíku, importní terminály pro čpavek, vodík v kapalné podobě nebo jeho další deriváty jako LOHC1, distribuční a přenosovou soustavu dodávající elektřinu vyjmenované vodíkové infrastruktuře a obecně inženýrské sítě (vodovody, parovody a další). Nejedná se o první podporu vodíkovému sektoru, kterou chce Německo implementovat. 

V praxi by nový zákon měl přinést výrazně zrychlení stavebního řízení, a to včetně environmentálního (například zákon o posuzování vlivů na životní prostředí EIA). Cílem nového zákona je digitalizace stavebního řízení a jeho výrazné zjednodušení. Zákon přichází s konceptem ‚‚převažujícího veřejného zájmu‘‘. Například v oblastech, kde není stanoven nedostatek vodních zdrojů tak bude proces povolování rychlejší stanovením maximálních možných lhůt do kdy se mohou úřady k projektům vyjádřit před tím, než budou odsouhlaseny. 

V případě výstavby elektrolyzéru do 5 MW jsou projekty zcela zproštěny některých povolovacích procesů. Zákon k zrychlení výstavby vodíkové infrastruktury musí ještě projít německým Spolkovým sněmem, je ale pravděpodobné, že bude schválen. 

Nejedná se o první systematickou podporu vodíkové infrastruktuře v Německu. Zatímco v České republice se teprve rozjíždí diskuze nad vhodným nastavením podpory obnovitelnému vodíku, v Německu již existují pro elektrolyzéry výjimky z poplatků na podpor offshorových elektráren, či kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET). Mimo to je v Německu možné zažádat o kompletní zproštění platby za síťové poplatky, jedná se o proces, který musí schválit Evropská komise v rámci režimu státní podpory CEEAG. 

Německo se zároveň na federální úrovni rozhodlo v prosinci 2023 zúčastnit Evropské vodíkové aukce, tedy jejího národního pilíře, kam plánuje poskytnout v prvním kole 350 milionů €. Zapojení Německa bylo stvrzeno Komisí v dubnu 2024.  

Zdroje:

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/W/wasserstoffbeschleunigungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

https://www.hydrogeninsight.com/policy/hydrogen-acceleration-german-cabinet-approves-law-to-enable-rapid-expansion-of-h2-infrastructure/2-1-1651967  

https://www.gvw.com/en/news/blog/detail/umlagen-abgaben-steuern-und-entgelte-bei-dem-strombezug-fuer-die-wasserstofferzeugung-in-elektrolyseuren 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_657