Dva vodíkové projekty propojující západní Čechy s Bavorskem se právě rozbíhají

Dva vodíkové projekty propojující západní Čechy s Bavorskem se právě rozbíhají

V posledních týdnech byly spuštěny dva nové dvouleté vodíkové projekty (2024-2026), které získaly podporu z evropského rámce Interreg. Oba projekty se zaměřují zejména na vybudování a rozvoj vodíkové spolupráce mezi západními Čechami a severními bavorskými okresy. HYTEP s oběma projekty spolupracuje a o akcích, které budou v rámci projektů probíhat, budeme informovat.

7. června proběhl v Chebu zahajovací workshop projektu s názvem „Vodíkový region Čechy & Bavorsko“, označován také zkratkou HyBaBo (Hydrogen Bavaria Bohemia). Projekt je naplánován do března 2026 a bude se v rámci něj konat řada akcí na obou stranách hranice. Cílem je umožnit předávání konkrétních znalostí a zkušeností. V rámci projektu bude vytvořena společná vodíková koncepce severní části česko-bavorského příhraničí, která umožní koordinovaný náběh vodíkového hospodářství. Vedoucím partnerem projektu je Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, projektovým partnerem je Hochschule Hof a spolupracovat na něm bude i řada dalších subjektů, např. Česko-německá obchodní a průmyslová komora, zemské okresy Neustadt an der Waldnaab, Tirschenreuth, Wunsiedel a Hof, dále také města Weiden a Hof. Na české straně pak zejména Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a tři okresy – Cheb, Sokolov a Karlovy Vary. Jednou z prvních akcí projektu je konference, která se uskuteční ve čtvrtek 27. června v Karlových Varech. Konference by měla přiblížit vodíkovou situaci na obou stranách hranice. Pro přihlášené je bezplatná. Zájemci se mohou přihlásit ZDE

Druhým vodíkovým projektem je česko-bavorský projekt vystupující pod zkratkou HYDROMUN, který byl zahájen v dubnu 2024. Vedoucím partnerem projektu je Západočeská univerzita v Plzni a na projektu se dále podílejí Es geht! GmbH, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Východobavorská technická univerzita v Regensburgu. Cílem projektu s názvem Inovační síť pro udržitelnou energetiku založenou na vodíkových technologiích pro malé a střední podniky ve společném CZ-BY regionu je vytvořit přeshraniční síť pro výzkum proveditelnosti vodíkových projektů v malých a středních podnicích a vyvinout a ověřit nástroje pro technické a ekonomické hodnocení vodíkových projektů. Důraz je kladen na přenos technologií a výměnu znalostí mezi členy sítě. Kromě konferencí a workshopů budou nositelé projektu poskytovat také přímé poradenství malých a středním firmám. V rámci projektu je k dispozici pilotní vodíkový závod ve Wunsiedelu a vodíková laboratoř na OTH Regensburg. Společnosti, které chtějí participovat na projektu případně využít poradenství pro vlastní vodíkové projekty, se mohou zapojit prostřednictvím přihlášky. Tu lze zaslat na mail Šárky Kuthanové, která zastupuje ZČU a německou firmu Es geht! ().