Thein Industry s.r.o.

Thein Industry s.r.o.

Thein je investiční skupina technologického odborníka a investora Tomáše Budníka, která se zaměřuje na technologické společnosti v oboru lCT, kyberbezpečnosti a průmyslu z České a Slovenské republiky. Ve svém portfoliu chce propojovat zajímavé projekty, které vykazují vynikající výsledky, a poskytovat jim byznysovou a infrastrukturní expertízu. Hlavní filozofií skupiny Thein je hledání nové synergie mezi jednotlivými projekty a udržení českého know-how v českých rukách.


V rámci Thein Industry budujeme portfolio ze strojírenských společností, které se vzájemně doplňují a vytváříme tak bezkonkurenční škálovatelnost projektů a služeb v průmyslovém prostředí. Podstatná část našeho portfolia je zaměřená na železniční průmysl a zahrnuje komplexní služby od pronájmu lokomotiv až po zakázkovou výrobu a opravu jejich komponentů.


Jedním z cílů podfondu Thein Industry jsou také investice do technologií udržitelné energetiky, které korespondují mimo jiné s aktivitami skupiny v oblasti vodíkové dopravy a které dnes o to více rezonují nejen s ekologickým aspektem, ale také s geopolitickou situací v Evropě. Společnost bude dodávat řešení a integrovat vodíkové technologie zejména pro železniční a silniční dopravu a energetiku.

 

Kontakt: 

Thein Industry

Na Strži 2102/61a, 140 00, Praha 4-Krč, Česká republika, Budova ELEMENT

Email:

www.thein.eu