SVÚM a.s.

SVÚM a.s.

SVÚM a.s. je jednou z nejvýznamnějších výzkumných organizací v České republice a specializuje se na základní a aplikovaný výzkum a vývoj kovových materiálů (železné a neželezné kovy), plastů a kompozitů. Má akreditované laboratoře a zkušebny s rozsáhlým zaměřením na průmyslové obory letectví, automotive, železniční průmysl, energetiku a strojírenství. Spolupracuje na výzkumných projektech v České republice i v zahraničí v rámci výzev ministerstev ČR, TAČR a mezinárodních projektů Evropské unie (COST, EUREKA, EUROSTARS, HORIZON 2020 atd.). SVÚM a.s. sídlí ve Vědeckotechnickém parku SVÚM a.s. v Tovární 2053, v Čelákovicích.

Hlavní aktivity:

a. Aplikovaný výzkum ve vývoji nových slitin, technologie pro výrobu a zpracování materiálů a hutních výrobků z kovů a jejich slitin; poradenství, odbornost, dohled, predikce životnosti strojních součástí a nástrojů.

b. Zkoušky materiálů - v akreditovaných laboratořích podle ČSN EN ISO 17025 ČIA, (SVÚM a.s. má od GE Aviation, Cincinnati, USA, vybrané typy zkoušek materiálu podle Podle standardu S-400), zkoušky mechanických vlastností (statické, rázové a únavové), spolupráce s notifikovanou osobou v oblasti zkoušek podle EN ISO / IEC 17025; EN ISO / IEC 17065; EN ISO / IEC 17021, metalografické analýzy, chemické analýzy, korozní zkoušky, zkoušky vysokou teplotou (tečení); SVÚM a.s. má dlouholeté zkušenosti v oblasti testování materiálů plynovodní soustavě.

c. Svařování - zkoušky a certifikace svařovacího personálu a odborné služby, testování svařovacího a pájecího personálu, spolupráce se školami svařování ve výuce, zpracování technologických postupů WPS, WPAR, WPQR, pWPS, kontrola ocelových konstrukcí, smluvní dozor a dozor nad svařováním.

d. Speciální technologie a výroba:

  • Výrobky vyrobené z PTFE, teflonem plněného PTFE (polytetrafluorethylenu) vyztuženého kovovou tkaninou pod názvem METALOPLAST® pro ložiskové fólie a ložisková pouzdra pro automobilový průmysl.
  • Vysoce výkonné permanentní magnety - používají se k oddělování částic, úchopů, speciálních magnetů, čisticích magnetů pro ropovody

Kontakt:

SVÚM a.s.
Tovární 2053
25088 Čelákovice
Tel.: +420 326 509 014
www.svum.cz