Process Automation Solutions s.r.o.

Process Automation Solutions s.r.o.

Společnost Process Automation Solutions s.r.o. je mezinárodním dodavatelem řešení v oblasti automatizace technologických procesů. Podporuje své klienty v oblastech Automatizace, Digitalizace a Energetické transformace. Pomáhá klientům s naplněním strategie energetické transformace podniku, včetně dosažení provozní excellence díky EMS, dekarbonizace výrobních procesů, substituce fosilních paliv pomocí vodíkových technologií a dosažení trvalé udržitelnosti.

Řešení v oblasti vodíkových technologií:

Primární výroba zeleného vodíku, nízkotlaké alkalické elektrolyzéry bez podílu vzácných kovů,skladování vodíku, nízkotlaké skladování (adsorpce) vodíku v metalhydridových strukturách, studie proveditelnosti, prováděcí projekty, inženýrská činnost, výstavba, technické koncepty nové vodíkové ekonomiky “from business model to production”.

Strategie energetické transformace:

 • Energetický audit
 • Dosažení provozní excellence
 • Strategie kompenzace CO2
 • ISO 50001 a 14001

Energetický informační systém:

 • Dosažení transparentnosti
 • Cloudové řešení: data, analýzy, kalkulace, reporty
 • Optimalizace, substituce, dekarbonizace
 • Compliance ISO 50001

Substituce fosilních paliv zelným H2:

 • Vodní elektrolyzéry
 • Skladování vodíku
 • Integrace vodíkových technologií do výrobních procesů
 • Obnovitelné zdroje energií

Dekarbonizace:

 • Strategie dekarbonizace podniku
 • Kompenzace CO2
 • Předpověď uhlíkové stopy
 • Certifikace podniku

https://pa-ats.com/

Telephone: +420 222 292 790

E-mail: