Energy financial group (EFG)

Energy financial group (EFG)

Energy financial group (EFG) se zaměřuje na zhodnocení kapitálu investicemi do moderních energetických projektů šetrných k životnímu prostředí. Naší misí je využít energii skrytou v biologicky rozložitelném odpadu a vrátit ji zpět do oběhu s co nejmenším zatížením životního prostředí.

Naše projekty:
EFG Rapotín BPS s.r.o. – Odpadová bioplynová stanice
EFG Vyškov BPS s.r.o. – Odpadová bioplynová stanice
EFG Green gas s.r.o. – Upgrading bioplynu na biometan a jeho následná distribuce
EFG Engineering s.r.o. – Technologická realizace moderních energetických řešení se zaměřením na bioplyn a biometan
EFG Waste logistic s.r.o. – svoz bioodpadu

EFG a vodík:
Zajímáme se o využití technologie P2G v návaznosti na náš projekt bioplynové stanice EFG Rapotín BPS s.r.o. V rámci energetického využití biologicky rozložitelného odpadu v bioplynových stanicích a následného upgradingu bioplynu na biometan se nabízí použití methanizace zbytkového oxidu uhličitého vznikajícího během procesu upgradingu k produkci dalšího metanu.

www.efg-holding.cz