C‑Energy Planá s.r.o.

C-Energy Planá s.r.o.

C-Energy Planá s.r.o. si klade za cíl vyrábět a dodávat energie z procesu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a zároveň poskytovat služby výkonové rovnováhy pomocí moderních technologií s co nejmenším dopadem na životní prostředí.

C-Energy Planá je členem C-Energy Group – energetického holdingu, který se zabývá provozem a rozvojem ekologických a vysoce účinných energetických zdrojů. Posláním skupiny C-Energy je určovat trendy ve využití moderních a ekologických technologií ve výrobě energií. I proto investovala skupina do modernizace energetického zdroje v Plané nad Lužnicí od roku 2012 více než 2 miliardy korun. Dnes patří k nejmodernějším závodům pro výrobu energií v regionu střední a východní Evropy.

V současné době je na zdroji instalováno 6 plynových kogeneračních jednotek výrobce Rolls Royce (4x9,25 MWe a 2x11,5 MWe). Na zdroji bylo dále instalováno bateriové úložiště o výkonu 4 MWe a kapacitě 2,5 MWh společně s fotovoltaickou elektrárnou o výkonu cca 0,6 MWe. Toto bateriové úložiště bylo v době uvedení do provozu největší v ČR a C-Energy Planá s.r.o. je vůbec první energetický zdroj v České republice, který již otestoval a prakticky využívá zařízení na skladování elektrické energie pro poskytování služeb výkonové rovnováhy. Dále je na zdroji instalována parní turbína o elektrickém výkonu 26 MWe, jejíž celková rekonstrukce s cílem zvýšit účinnost byla provedena v roce 2015 v souběhu s instalací dvou moderních roštových kotlů s prvky fluidní techniky, ve kterých je v současné době s hnědým uhlím spoluspalována biomasa. Je předpoklad, že v budoucnu budou tyto roštové kotle dále upraveny na možnost až 100% spalování biomasy.

V dlouhodobém horizontu si C-Energy klade za cíl dále snižovat emise a zejména emise CO2 dalším zvyšováním podílu spoluspalování biomasy a zároveň se zabývá dalšími projekty, které by snížily CO2 v ovzduší, zejména pak vodíkovými technologiemi.

Průmyslová 748
Planá nad Lužnicí
391 02, Sezimovo Ústí II
Česká republika
Tel.: + 420 380 071 800

www.c-energy.cz