ALSTOM Czech Republic, a.s.

ALSTOM Czech Republic, a.s.

https://www.alstom.com/

ALSTOM Česká republika, a.s. je česká dceřiná společnost globální inženýrské společnosti ALSTOM. Společnost se specializuje na konstrukci, výrobu a údržbu železničních vozidel a poskytování souvisejících služeb. Společnost ALSTOM Czech Republic, a.s. se výrazně zaměřuje na inovace a udržitelnost a pracuje na vývoji nových a pokročilých technologií, které podporují energetickou účinnost a snižují dopad na životní prostředí. Díky dlouholeté historii v České republice a závazku k dokonalosti hraje ALSTOM Czech Republic, a.s. zásadní roli při utváření budoucnosti železniční dopravy na domácím i mezinárodním poli.